Mail: alfamodul@gmail.com


Mogućnosti

Možemo da proizvedemo sledeće vrste mašinskih elemenata:

 • cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima modula od 0,3 do 10 i prečnika do 700 mm
 • lančanici koraka do 2 cola
 • osovine i ožljebljena vratila
 • puževe i pužna kola
 • unutrašnje ozubljenje
 • radimo po dokumentaciji ili uzorku

Proizvodni program

U našem redovnom proizvodnom programu je nekoliko pozicija za diferencijal IMR-ovog traktora Rakovica 120.

Delovi za traktor IMR R 120:

 • Vratilo spojnice (814933) sa igličastim ležajem i zaptivačima
 • Žljebasta čaura (720799) sa segerom
 • Priključno vratilo (720800)
 • Dupli zupčanik (720962) sa 2 zaptivna prstena i jednim odstojnikom
 • Pogonska osovina (723160)
 • Pogonsko vratilo (zadnje) (720866), sa navrtkom
 • Glavčina zamajca (718658)

Kooperacija

U kooperaciji sa našim partnerima možemo da Vam izradimo veliki spektar mašinskih delova.